جوایز و افتخارات ◂ مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان چهارمین جشنواره سراسری علامه حلی / قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)/ اسفند 1390
مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان چهارمین جشنواره سراسری علامه حلی / قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)/ اسفند 1390