دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی استان تهران؛ با حضور حضرات آیات صادق آملی لاریجانی و علی‌اکبر رشاد / خرداد 1394
اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی استان تهران؛ با حضور حضرات آیات صادق آملی لاریجانی و علی‌اکبر رشاد / خرداد 1394