دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل علیخانی / قم: دفتر انجمن حکمت و فلسفه در قم / زمستان 1392
دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل علیخانی / قم: دفتر انجمن حکمت و فلسفه در قم / زمستان 1392