دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمين سید علی عماد، معاون پژوهش حوزه علميه سراسر كشور / قم: دفتر معاونت پژوهش حوزه علميه / پاييز 1393
دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمين سید علی عماد، معاون پژوهش حوزه علميه سراسر كشور / قم: دفتر معاونت پژوهش حوزه علميه / پاييز 1393