دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی زارعی / قم: مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه / پاییز 1393
دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی زارعی / قم: مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه / پاییز 1393