دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی / قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / پاییز 1393
دیدار و گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی / قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / پاییز 1393