دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی؛ فرزند حضرت آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی(ره)، استاد حضرت امام(ره) / تهران: منزل ایشان در نیاوران / بهار 1393
دیدار و گفتگو با آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی؛ فرزند حضرت آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی(ره)، استاد حضرت امام(ره) / تهران: منزل ایشان در نیاوران / بهار 1393