دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با آیت‌الله دکتر جمال‌الدین موسوی اصفهانی / تهران: منزل ایشان در بلوار کشاورز / بهار 1393
دیدار و گفتگو با آیت‌الله دکتر جمال‌الدین موسوی اصفهانی / تهران: منزل ایشان در بلوار کشاورز / بهار 1393