دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار با آیت‌الله سید جعفر شبیری زنجانی (برادر مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی) و آیت‌الله شیخ محمود زاهدی / قم: منزل آیت‌الله زاهدی در خیابان معلم / بهار 1393
دیدار با آیت‌الله سید جعفر شبیری زنجانی (برادر مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی) و آیت‌الله شیخ محمود زاهدی / قم: منزل آیت‌الله زاهدی در خیابان معلم / بهار 1393