معرفی کتاب: خودآموز مقدمات پژوهش؛ نوشته دکتر حسن اسلامپور کریمی
130 بازدید
محل ارائه: فصلنامه علمی- تخصصی محفل / شماره 13و14
مقطع: سطح 3
سال نشر: 1393
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی