شیوه‌نامه پژوهش با محوریت مقاله
79 بازدید
ناشر: معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این نکته بر کسی پوشیده نیست که آموزش، جز از رهگذر پژوهش، سامان نمی‌یابد. بر این اساس، ضرورت انسجام در فعالیت‌های تحقیقاتی و استانداردسازی نحوه پژوهش، بیش از پیش آشکار می‌گردد. معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران، به عنوان متولّی امر پژوهش در حوزه علمیه، وظیفه آموزش روش تحقیق و نیز پرورش طلاب پژوهشگر را بر عهده دارد. این مهم، سبب گردید که در سال 1391، شیوه‌نامه‌ای را بر پایه مقاله، منتشر نماید. در سال بعد هم ویرایش دوم اثر مذکور را با برخی تغییرات و اصلاحات، روانه بازار نشر کرد که بسیار مورد استقبال اهالی تحقیق و طلاب نوقلم قرار گرفت. نگارش شیوه‌نامه پیش‌رو نیز که اساساً اثری متمایز از شیوه‌نامه قبلی محسوب می‌گردد، در همین راستا شکل گرفته است. نوشتار حاضر، تقریری نو از شیوه پژوهش، با محوریت مقاله است که به بررسی چیستی و ضرورت تحقیق، نحوه نگارش مقاله و هم‌چنین شاخص‌سازی مفاهیم بنیادین پژوهش می‌پردازد.