شرح آیه لن‌ترانی در اندیشه عرفا
71 بازدید
محل نشر: چهارمین دوره جشنواره سراسری علامه حلی ـ قم (کسب رتبه برگزیده)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واقعه «لن‌ترانی» یکی از رویدادهای کم‌بدیل تاریخ قدسی است که قرآن نیز در سوره مبارکه اعراف بدان اشاره کرده است. این جریان به نحوه ملاقات سومین پیامبر اولوالعزم، حضرت موسی (ع) با خداوند یکتا در طور سینا می‌پردازد که با گفتگوهای هیجان‌انگیزی نیز همراه بوده است. قرآن این داستان را تنها در دو آیه به کوتاهی مطرح نموده، اما ذهن پرتلاش و جوّال عرفای سوته‌دل نتوانست به سادگی از کنار آن بگذرد. تفسیر باطنی، رمزی و اشاری تنها دستاویز عرفا برای درک فحوای لن‌ترانی بود که به‌تبع، دامنه سخن به واژه‌پردازی، تشریح و تبیین مفاهیم اساسی عرفان اسلامی نیز کشیده شد؛ اصطلاحاتی چون «اندکاک»، «صعق» و «افاقه» که هر یک معانی مخصوص به خود را دارد، در دامن این بحث زاده شده و پرورش یافتند. در جریان تفسیر و تأویل آیه لن‌ترانی، اهتمام عرفا بیشتر بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از فحوای این آیه به تشریح کیفیت تجلیات و تعینات الهی، مراتب فنا و بقا و همچنین فرا رفتن از وادی کثرت و وصول به منزل وحدت بپردازند. در این نقطه، علاوه بر دیدگاه معرفتی نسبت به مفاهیمی چون: تجلی ذات و امکان رؤیت الهی، مقام سیر و سلوک عرفانی نیز در قوس صعود اهمیت خود را بازمی‌یابد؛ از این رو عنایت به مفهوم تفسیری واقعه لن‌ترانی هم از حیث معرفت‌شناختی حائز اهمیت است و هم از جنبه هستی‌شناختی. تمامی عارفانی که به تبیین این آیه روی آورده‌اند، با چنین ملاحظه‌ای به تقریر اندیشه تفسیری خود پرداخته‌اند.