شرح واقعه لن ترانی در اندیشه عرفا
84 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه عرفان/ شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واقعه «لن ترانی» یکی از رویدادهای کم‌بدیل تاریخ قدسی است که قرآن نیز در سوره مبارکه اعراف بدان اشاره کرده است. این جریان به نحوه ملاقات سومین پیامبر اولوالعزم، حضرت موسی (ع) با خداوند یکتا در طور سینا می‌پردازد که با گفتگوهای هیجان‌انگیزی نیز همراه بوده است. قرآن این داستان را تنها در دو آیه به کوتاهی مطرح نموده، اما ذهن پرتلاش و جوّال عرفای سوته‌دل نتوانست به سادگی از کنار آن بگذرد. تفسیر باطنی، رمزی و اشاری تنها دستاویز عرفا برای درک فحوای «لن ترانی» بود که به تبع، دامنه سخن به واژه‌پردازی، تشریح و تبیین مفاهیم اساسی عرفان اسلامی نیز کشیده شد؛ اصطلاحاتی چون «اندکاک»، «صعق» و «افاقه» که هر یک معانی مخصوص به خود را دارد، در دامن این بحث زاده شده و پرورش یافتند. آنچه در این نوشتار باختصار بدان پرداخته می‌شود، گونه رویکرد عرفانی و اندیشه تأویل‌گرا و اشاره‌محور در جریان تفاسیر عرفانی و باطنی به این واقعه سترگ است که تا اکنون در اوراق تاریخ پرتپش آموزه‌های تفسیری عرفانی، آبشخور تعالیم و تفکرات بسیاری بوده است که در نوع خود نکات ناب و ارزنده‌ای را به دست می‌دهد. میقات الهی، مکالمه خداوند یکتا و موسای نبی، لن ترانی، اندکاک جبل، صعق موسی و افاقه و توبه او همه و همه در فحوای این ماجرای شگرف مستور است.